22 Nisan 2013 Pazartesi

Örnek bir öğretim ve öğrenme gereksinimi tasarımı - Geliştirme aşaması - Taslak Çalışma


Klasik bir e-öğrenme geliştirme projesi birkaç ay sürebilir.  Bu proje için tasarımcı, programcı ve uzman gibi bir çok çalışan gerekmektedir. Uzun soluklu bir girişim olan e-öğrenme projesi tasarımı özellikle web 2.0 araçları sayesinde kısa sürelerde de gerçekleşme şansı bulmaktadır. İçerik, iletişim, değerlendirme ve paylaşım için bilgisayar okuryazarı olan herkesin kullanabileceği ücretli ve ücretsiz kullanılabilecek birçok araç mevcuttur. Bu araçlar sayesinde e-öğrenme projesi daha kısa sürede gerçekleştirilebilir.  Öğrenme yönetim sistemi gereksinimi olmadan da bloglar, wikiler, sosyal paylaşım platformları, e-posta ve içerik sağlayıcılar sayesinde e-öğrenme web 2.0 araçları üzerinden geliştirilebilir.
Bu projede hızlı içerik geliştirme aracı sayılabilecek olan powerpoint programından ve slideshare ile Prezi’den, katılımcılarla dosya alışverişinde bulunmak için dropbox’tan ve diğer bileşenlerin ders süresince kontrolü ve öğrenenlerin takibi için moodle kullanılacaktır.

İlgili proje için geliştirme aşaması planlanırken kararlaştırılan taslak çalışma aşağıdaki gibidir;14 Nisan 2013 Pazar

Örnek bir öğretim ve öğrenme gereksinimi tasarımı - Tasarım aşaması


Analiz aşamasından sonra öğrenme süreci boyunca takip edilecek stratejinin, formatın ve içerik-dökümanların belirlendiği aşama tasarım aşamasıdır.
Analiz aşamasında belirlenen ihtiyaçlara göre tasarım aşamasında bazı kararlar alınır ve bu kararlar doğrultusunda öğretimin tasarımı devam eder.
Stratejinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Tasarımcı; Strateji belirlerken öncelikle eğitim alması gereken öğrencilerin konuyla ilgili bilgisinin ne düzeyde olduğunu, ihtiyaçlarını, hangi eğitimlere katılması gerektiğini ve eğitimden alması gereken kazanımları belirler. Eğitim öncesinde katılımcıların eğitimden maksimum kazanımı elde etmelerini sağlayacak fikirleri üretir. Tasarımcının tasarım aşamasında dikkat etmesi gereken bir başka olgu da eğitim formatının belirlenmesidir. Öğrencilere ve eğitmene organizasyonun rahat gerçekleşmesi ve düzenli çalışmasına elverişli bir mekan sağlamalıdır. Son olarak tasarımcı tasarım aşamasında eğitimin kapsamına uygun ve yeterli doküman ve içerikleri belirlemelidir.
Action Script 3.0 Konulu Web Tabanlı Öğrenme Ortamı için tasarım aşamasında alınan kararlar aşağıdaki gibidir;
Tasarlanması amaçlanan ortam için hedef kitle Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğrencileri olduğundan programlama yaklaşımı hakkında ön bilgilerinin olduğu varsayılmıştır. Bu doğrultuda programlama mantığı üzerine alt düzey kazanımlardan vazgeçilmiştir.
Anlatılması amaçlanan programlama dilinin soyut terimleri teker teker işlenmeyecek, yapılandırılmış örnekler üzerinden anlatım yapılacaktır.
Gösterip yaptırma tekniğinden yararlanılacaktır.
Tasarımcı analiz aşamasında ifade ettiği konuların videolu anlatımını yapacaktır.
Her video sonunda öğrencilere sorular yönlendirilecektir.
İçerik web tabanlı bir ortam üzerinden öğrencilere sunulacak olup alt yapı olarak sakai kullanılacaktır.