25 Kasım 2013 Pazartesi

MOOC ve Türleri Hakkında...

Aşağıdaki sunuda MOOC'lar ve Türleri hakkında kısa açıklamalara yer verilmiştir. Ek olara George Siemens’in ve Stephen Downes’ın MOOC’lardaki değişim hakkındaki görüşleri özetlenmiştir.

18 Kasım 2013 Pazartesi

Açık Eğitsel Kaynakların (Open Educational Resources(OER)) Durumu

Aşağıdaki sunuda Açık Eğitsel Kaynakların (Open Educational Resources(OER)) Durumu hakkında yapılmış bir makale incelemesi yer almaktadır.

Richter, T., & McPherson, M. (2012). Open educational resources: education for the world? Distance Education, 33(2), 201–219. doi:10.1080/01587919.2012.692068