7 Mayıs 2013 Salı

Örnek bir öğretim ve öğrenme gereksinimi tasarımı - Uygulama aşaması


Öğretim Tasarımında Uygulama Aşaması
Öğretim tasarımının uygulama aşaması, eğitimin gerçekleştirilmesi demek değildir.; Aksine, uygulama için önceden tasarımlanması gereken boyutları belirtir. Uygulamayla ilgi olarak;
    1.      Zaman çizelgelerinin hazırlanması,
    2.      Eğitimin yapılacağı çevrenin düzenlenmesi,
    3.      Maliyete ilişkin hesaplamaların yapılması
    4.      Eğiticilerin eğitimi gibi işlemler tamamlanır.
Kurumların sahip olduğu özel koşullarına bağlı olarak, uygulamada izleyeceği politikalar değişebilir. Ancak bunun sağlıklı ve eğitimi aksatmayacak bir temele oturabilmesi için, tasarımcılar tarafından bazı konular önceden kararlaştırılmaktadır. 
Eğitimin yürütüleceği yer seçilirken ya da çevre ayarlaması yapılırken öğrencilerin sağlık, ulaşım ve güvenliğinin yanı sıra, ergonomik açıdan öğrenmeyi kolaylaştıracak olumlu bir atmosfer oluşturulmalıdır. Ayrıca seçilen ortam, değişik öğretim yöntemlerinin öngördüğü biçimlere olanak sağlamalıdır.
Bu doğrultuda üzerinde çalışılan örnek bir öğrenme gereksinimi için uygulama aşaması aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
Analiz aşamasında belirlenen içerikler doğrultusunda ve belirlenen süre doğrultusunda içeriklerin öğretici videolar olarak 2013 Mayıs sonu itibariyle hazırlanmış olması,
    1.      Eğitimin yapılacağı ortamın düzenlenmesi,
    1.1.     Eogrenme.abdulkadirkaradeniz.com domaini üzerinde Moodle kurumunun gerçekleştirilmesi,
    1.1.1.   Moodle kullanımı kolay olduğundan, internet bağlantısı olan her birgisayardan ve mobil araçlardan ulaşılabildiğinden aynı zamanda açık kaynak kodlu olduğundan dolayı tercih edilmiştir.
    1.2.     İçerik sunumu için video oluşturma programının kurulması ve kullanılması
    2.      Domain ve hosting bedeli dışında herhangi bir maliyet gideri yoktur.
    3.      İlgili öğrenme gereksinimi tek bir tasarımcıya ait olduğundan ve tasarımcının Moodle, Camtasia, ActionScript 3.0 programlama dili ve Adobe Flash bilgisi yeterli olduğundan herhangi bir eğitim gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder