7 Mayıs 2013 Salı

Öğrenme Yönetim Sistemleri


Öğrenme Yönetim Sistemleri
Öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) eğitim amaçlı hazırlanmış ders içerik ve materyallerinin öğretmen ve öğrenciler arasında paylaşılması, ödevlerin gönderilmesi ve toplanması, öğrencilerin derse devam durumu, başarı düzeyi gibi konularla ilgili istatistik tutan ve online iletişime olanak sağlayan yönetim yazılımlarıdır.
ÖYS, eğitsel içeriği ileten ve dağıtan, kişisel ve  organizasyonel öğrenme ve eğitim hedeflerini tanımlayan ve değerlendiren, bu hedefler doğrultusunda süreci takip eden ve bütün olarak organizasyonun  öğrenme sürecini denetlemek için veri toplayan ve sunan bir alt yapıdır.
İyi bir ÖYS’nin,
1)Ortam (Sınıf, Çevrimiçi), metodu(öğretmen gözetiminde, kendi kendine) ve öğrencileri (çalışanlar, müşteriler) kapsayan içerik dağıtımı için erişim sağlayabilmesi,
2)Doküman geliştirmeyi (authoring*),korumayı ve depolamayı kapsayan içerik geliştirmeye olanak sağlayabilmesi,
3)İçeriğin üçüncü parti eğitim yazılımlarıyla entegrasyonunu sağlayabilmesi,
4)Öğrencilerin yetkinliklerini değerlendirebilmesi ve yetenek kazanımlarını ve durumlarını yönetebilmesi,
5)Değerlendirme dokümanlarının üretilmesini destekleyebilmesi,
6)Standartlara bağlı kalabilmesi (SCORM Uyumu),
7)Var olan sistemler ve iç süreçlerle birlikte çalışabilmesi için gerekli  konfigurasyonu  desteklemesi,
8)Güvenli olması beklenmektedir.

Kullanılan Öğrenim Yönetim Sistemleri
ÖYS seçeneği üç farklı şekilde kurulabilir;
1.     Belirli bir ücret karşılığında ÖYS alınarak kurulabilir.
2.     Kurum kendi ÖYS’sini geliştirebilir.
3.     Açık kaynak kodlu ücretsiz olarak kullanılabilen ÖYS’lerden yararlanılabilir.

ÖYS’nin eğitim ortamlarında çok fazla yararlanılan bir sistem olmasından dolayı ÖYS kapsamlı birçok akademik çalışma yapılmaktadır. Aşağıdaki çalışmaları ÖYS sistemlerinin genel özelliklerini, üstün ve sınırlı yönlerini ve ar olan ÖYS’ler hakkında bilgi sahibi olabilmek için imcelemeniz önerilmektedir.
Yaygın Olarak Kullanılan Öğrenim Yönetim Sistemleri
Açık Kaynak Kodlu
Ticari
·          aTutor
·          Claroline
·          Chamilo
·          Dokeos
·          eFront
·          ILIAS
·          Moodle
·          OLAT
·          Sakai

·          Blackboard Learning System
·          CCNet
·          eCollege
·          Fedena
·          GeoLearning
·          HotChalk
·          Informetica
·          it's learning
·          JoomlaLMS
·          Learn.com
·          Meridian Knowledge Solutions
·          Plateau Systems
·          SharePointLMS
·          SSLearn
·          Thinking Cap LMS
·          Vitalect

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder