7 Mayıs 2013 Salı

Örnek bir öğretim ve öğrenme gereksinimi tasarımı - Uygulama aşaması


Öğretim Tasarımında Uygulama Aşaması
Öğretim tasarımının uygulama aşaması, eğitimin gerçekleştirilmesi demek değildir.; Aksine, uygulama için önceden tasarımlanması gereken boyutları belirtir. Uygulamayla ilgi olarak;
    1.      Zaman çizelgelerinin hazırlanması,
    2.      Eğitimin yapılacağı çevrenin düzenlenmesi,
    3.      Maliyete ilişkin hesaplamaların yapılması
    4.      Eğiticilerin eğitimi gibi işlemler tamamlanır.
Kurumların sahip olduğu özel koşullarına bağlı olarak, uygulamada izleyeceği politikalar değişebilir. Ancak bunun sağlıklı ve eğitimi aksatmayacak bir temele oturabilmesi için, tasarımcılar tarafından bazı konular önceden kararlaştırılmaktadır. 
Eğitimin yürütüleceği yer seçilirken ya da çevre ayarlaması yapılırken öğrencilerin sağlık, ulaşım ve güvenliğinin yanı sıra, ergonomik açıdan öğrenmeyi kolaylaştıracak olumlu bir atmosfer oluşturulmalıdır. Ayrıca seçilen ortam, değişik öğretim yöntemlerinin öngördüğü biçimlere olanak sağlamalıdır.
Bu doğrultuda üzerinde çalışılan örnek bir öğrenme gereksinimi için uygulama aşaması aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
Analiz aşamasında belirlenen içerikler doğrultusunda ve belirlenen süre doğrultusunda içeriklerin öğretici videolar olarak 2013 Mayıs sonu itibariyle hazırlanmış olması,
    1.      Eğitimin yapılacağı ortamın düzenlenmesi,
    1.1.     Eogrenme.abdulkadirkaradeniz.com domaini üzerinde Moodle kurumunun gerçekleştirilmesi,
    1.1.1.   Moodle kullanımı kolay olduğundan, internet bağlantısı olan her birgisayardan ve mobil araçlardan ulaşılabildiğinden aynı zamanda açık kaynak kodlu olduğundan dolayı tercih edilmiştir.
    1.2.     İçerik sunumu için video oluşturma programının kurulması ve kullanılması
    2.      Domain ve hosting bedeli dışında herhangi bir maliyet gideri yoktur.
    3.      İlgili öğrenme gereksinimi tek bir tasarımcıya ait olduğundan ve tasarımcının Moodle, Camtasia, ActionScript 3.0 programlama dili ve Adobe Flash bilgisi yeterli olduğundan herhangi bir eğitim gerekmektedir.

Öğrenme Yönetim Sistemleri


Öğrenme Yönetim Sistemleri
Öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) eğitim amaçlı hazırlanmış ders içerik ve materyallerinin öğretmen ve öğrenciler arasında paylaşılması, ödevlerin gönderilmesi ve toplanması, öğrencilerin derse devam durumu, başarı düzeyi gibi konularla ilgili istatistik tutan ve online iletişime olanak sağlayan yönetim yazılımlarıdır.
ÖYS, eğitsel içeriği ileten ve dağıtan, kişisel ve  organizasyonel öğrenme ve eğitim hedeflerini tanımlayan ve değerlendiren, bu hedefler doğrultusunda süreci takip eden ve bütün olarak organizasyonun  öğrenme sürecini denetlemek için veri toplayan ve sunan bir alt yapıdır.
İyi bir ÖYS’nin,
1)Ortam (Sınıf, Çevrimiçi), metodu(öğretmen gözetiminde, kendi kendine) ve öğrencileri (çalışanlar, müşteriler) kapsayan içerik dağıtımı için erişim sağlayabilmesi,
2)Doküman geliştirmeyi (authoring*),korumayı ve depolamayı kapsayan içerik geliştirmeye olanak sağlayabilmesi,
3)İçeriğin üçüncü parti eğitim yazılımlarıyla entegrasyonunu sağlayabilmesi,
4)Öğrencilerin yetkinliklerini değerlendirebilmesi ve yetenek kazanımlarını ve durumlarını yönetebilmesi,
5)Değerlendirme dokümanlarının üretilmesini destekleyebilmesi,
6)Standartlara bağlı kalabilmesi (SCORM Uyumu),
7)Var olan sistemler ve iç süreçlerle birlikte çalışabilmesi için gerekli  konfigurasyonu  desteklemesi,
8)Güvenli olması beklenmektedir.

Kullanılan Öğrenim Yönetim Sistemleri
ÖYS seçeneği üç farklı şekilde kurulabilir;
1.     Belirli bir ücret karşılığında ÖYS alınarak kurulabilir.
2.     Kurum kendi ÖYS’sini geliştirebilir.
3.     Açık kaynak kodlu ücretsiz olarak kullanılabilen ÖYS’lerden yararlanılabilir.

ÖYS’nin eğitim ortamlarında çok fazla yararlanılan bir sistem olmasından dolayı ÖYS kapsamlı birçok akademik çalışma yapılmaktadır. Aşağıdaki çalışmaları ÖYS sistemlerinin genel özelliklerini, üstün ve sınırlı yönlerini ve ar olan ÖYS’ler hakkında bilgi sahibi olabilmek için imcelemeniz önerilmektedir.
Yaygın Olarak Kullanılan Öğrenim Yönetim Sistemleri
Açık Kaynak Kodlu
Ticari
·          aTutor
·          Claroline
·          Chamilo
·          Dokeos
·          eFront
·          ILIAS
·          Moodle
·          OLAT
·          Sakai

·          Blackboard Learning System
·          CCNet
·          eCollege
·          Fedena
·          GeoLearning
·          HotChalk
·          Informetica
·          it's learning
·          JoomlaLMS
·          Learn.com
·          Meridian Knowledge Solutions
·          Plateau Systems
·          SharePointLMS
·          SSLearn
·          Thinking Cap LMS
·          Vitalect