24 Mart 2013 Pazar

Öğretim Tasarımı - Analiz ÖrnekleriÖğretim belirlenmiş amaçlar doğrultusunda öğrenmeyi kolaylaştırmak için kasıtlı olarak yapılan işlemleri ifade eder. Bu doğrultuda öğretimin tasarlanması ile kasıtlı yapılan bu işlemlerin organize edilmesi, hazırlanması ve yürütülmesi kastedilmektedir. 
Öğretim tasarımının öğrenene yaklaşımı öğrenme teorilerine göre şekillenir. Davranışcı, bilişselci ya da yapılandırmacı bir yaklaşımın benimsendiği öğretim tasarımı benimsenen yaklaşımla paralellik gösterir. Çünkü öğretim tasarımı planlı olarak yapılan öğretim süreçlerinin bütünüdür.
Öğretim tasarımı makro düzeyde üç soruya cevap arar (Mager’den aktaran Smith ve Ragan, 2005);
Nereye gidiyoruz?(öğretimin hedefleri nelerdir?)
Gitmek istediğimiz yere nasıl varacağız? (öğrenme stratejimiz ne?)
Gitmek istediğimiz yere vardığımızı nasıl anlayacağız? (Değerlendirmemiz nasıl olacak?)
Öğrenme stratejisine bağlı olarak öğretim tasarımında makro düzeyde alınan kararlar farklılık gösterse de genel olarak öğretim tasarımı analiz, tasarım, uygulama ve değerlendirme adımlarından oluşur. Bu adımlar farklı yaklaşımlarla modellenerek daha kapsamlı yapılar haline getirilmişlerdir. Öğretim tasarımcıları beklentileri doğrultusunda birçok farklı öğretim tasarımı modeline yönelebilir. Bu modellerden en çok bilineni ADDIE olarak bilinen analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşan modeldir. ADDIE Modeli için eğitim felsefesinin bakış açısına göre kasıtlı öğrenme; öğrenci merkezli olmalı, yenilikçi, gerçekçi ve ilham verici bir tasarım olarak şekillenmelidir (Branch, 2009).  
“ADDIE herhangi bir alanda yapılacak yenilik ve buluşları sistematize eden beş aşamalı bir süreçtir. ADDIE ‘bireylerin neyi öğrenmeye ihtiyaçları var’sorusu ile ‘bireylerin ihtiyaçları olan bilgiyi öğrendiler mi’ noktası arasında geçen tüm süreçleri kapsar” (http://tasarimaddie.blogspot.com/). Temelde girdi-süreç-çıktı yapısına odaklanan ADDIE’nin genel yapısı Branch’ın (2009) belirtiği şekilde aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.


Analiz
Tasarım
Geliştirme
Uygulama
Değerlendirme
Performans düşüklüğünün potansiyel sebeplerini belirlemek
İstenilen performansı ve uygun test yöntemlerini belirlemek
Öğrenme kaynaklarını oluşturmak veya doğrulamak
Öğrenme ortamını hazırlamak ve öğrencilerin kullanmasını sağlamak
Öğretim materyalinin ve sürecinin uygulama öncesinde ve sonrasında değerlendirmesini yapmak
· Performans boşluğunu doğrulamak,
· Öğrenme hedeflerini belirlemek,
· Hedef kitleyi belirlemek,
· Gerekli kaynakları belirlemek,
· Potansiyel iletim, ulaştırma sistemlerini belirlemek,
· Proje yönetim planı oluşturmak
· Görev envanteri oluşturmak,
· Performans hedeflerini oluşturmak,
· Ölçme stratejilerini geliştirmek,

· İçeriği oluşturmak
· Ortamı seçmek ya da geliştirmek,
· Öğrenciler için rehber oluşturmak,
· Öğretmen için rehber oluşturmak,
· Pilot uyguma yapmak
· Öğretmene kullandırmak,
· Öğrenciye kullandırmak,
· Değerlendirme kurallarını belirlemek,
· Değerlendirme aracını seçmek
· Değerlendirme yapmak

Aşağıda ADDIE modelini temel alan öğretim tasarımı örneklerinin analiz aşamaları yer almaktadır.
Örnek - 1
Örnek - 2
Örnek - 3
Örnek - 4
Örnek - 5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder